سرود ایران آمادگی ایرانی اقتصادی گرجستان

سرود: ایران آمادگی ایرانی اقتصادی گرجستان گرجستان اخبار سیاسی کریدور ترانزیتی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای ، آبشاری زیر آب‌های اقیانوس هند!

موریس جزیره‌ای قشنگ در اقیانوس هند است که دارای زیبایی‌های عجیب و متفاوت و از جمله یک آبشار زیرآبی است! 

تصویرهای ، آبشاری زیر آب‌های اقیانوس هند!

آبشاری زیر آب های اقیانوس هند!/ تصویرهای

عبارات مهم : آبشار

موریس جزیره ای قشنگ در اقیانوس هند است که دارای قشنگی های عجیب و متفاوت و از جمله یک آبشار زیرآبی است!

به گزارش توریسم آنلاین، آبشار زیبای زیر آبی موریس به خصوص از اوج بسیار تماشایی است.

موریس و این فرورفتگی وسط پهنه آبی که باورنکردنی به نظر می رسد نخستین بار در سال 1975 بعد از میلاد به وسیله اعراب کشف شد و بعدها در سال 1510 کاوشگران پرتغالی زیاد به جستجوی آن پرداختند.

تصویرهای ، آبشاری زیر آب‌های اقیانوس هند!

در طول تاریخ موریس دست به دست چرخیده و تحت حکومت هلند، فرانسه و بریتانیایی ها بوده است.

نشست شن و ماسه و رنگ متفاوت این قسمت از آب باعث شده است این بخش، عمیق تر از بقیه جاها به نظربرسد و به مانند یک آبشار زیرآبی جاذبه توریستی موریس باشد.

موریس جزیره‌ای قشنگ در اقیانوس هند است که دارای زیبایی‌های عجیب و متفاوت و از جمله یک آبشار زیرآبی است! 

تصویرهای ، آبشاری زیر آب‌های اقیانوس هند!

موریس جزیره‌ای قشنگ در اقیانوس هند است که دارای زیبایی‌های عجیب و متفاوت و از جمله یک آبشار زیرآبی است! 

تصویرهای ، آبشاری زیر آب‌های اقیانوس هند!

واژه های کلیدی: آبشار | تاریخ | موریس | اقیانوس | اخبار گوناگون

تصویرهای ، آبشاری زیر آب‌های اقیانوس هند!

تصویرهای ، آبشاری زیر آب‌های اقیانوس هند!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs